Werkwijze

Hoe gaan wij te werk bij Expertisecentrum Duizeligheid

1.

Intake

Wat u ons kunt vertellen over uw klachten levert ons de meest waardevolle informatie op.
2.

Onderzoek

We doen een lichamelijk onderzoek. Zoals bijvoorbeeld een bewegingsonderzoek, neurologisch onderzoek of inspanningstest.
3.

Behandelplan

Samen bespreken we de onderzoeksbevindingen en de behandelmogelijkheden die het beste bij u passen.
Hendrik van der Velde

Intake en onderzoek

Bij Expertisecentrum Duizeligheid wordt de intake en het eerste onderzoek uitgevoerd door onze case-manager. Naar aanleiding van uw verhaal, uw algehele gezondheid, uw medische historie en uw medicijngebruik wordt bepaald hoe het algemeen onderzoek er uit zal komen te zien. Na het algemeen onderzoek worden de bevindingen met u besproken en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Ook wordt er op dat moment gekeken naar welke zorgverlener(s) u de beste zorg kan leveren. ​

Behandelplan

Het behandelplan wordt samen met u opgesteld naar aanleiding van de bevindingen uit intake en onderzoek. Afhankelijk van de behandelbare aspecten wordt er gekozen voor een specifieke interventie en zorgverlener. Wanneer er meerdere behandelbare aspecten aanwezig zijn, kan het zijn dat u bij meerdere zorgverleners onder behandeling komt.

Betrokken disciplines

De volgende disciplines zijn aangesloten bij het Expertisecentrum:

Bijna alle betrokken disciplines zijn opgeleid als fysiotherapeut. De meeste therapieën vallen dan ook onder fysiotherapie en worden vergoed van uit uw aanvullende verzekering.
Manueel therapie is een verbijzondering in de fysiotherapie en wordt binnen het expertisecentrum ingezet wanneer de mobiliteit van de wervelkolom en/of kaak onderzocht of behandeld moet worden.

In de meeste gevallen van duizeligheid zal de behandeling bestaan uit oefentherapie, oftewel vestibulaire revalidatie, die aangepast wordt aan de specifieke duizeligheidssoort van de patiënt.

Een repositiemanoeuvre waarbij het hoofd van de patiënt in een specifieke volgorde wordt gekanteld en gedraaid biedt uitkomst bij de behandeling van BPPD, een specifieke vorm van duizeligheid. 1 à 2 behandelingen is in dit geval meestal voldoende.

Mocht er tevens sprake zijn van een verstoorde nachtrust dan zal onze slaapfysiotherapeut samen met u een plan opzetten om uw slaapgedrag te verbeteren.
Stress en spanning kan diverse klachten veroorzaken en/of onderhouden. Met behulp van ademhalings- en ontspanningstherapie leer je hoe je zelf deze klachten kunt reguleren.
Massagetherapie kan ter ontspanning ingezet worden om de stress- en spanningsklachten te verminderen. De massagetherapie wordt verzorgd door onze Shiatsu-therapeut en wordt mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u verzekert bent voor alternatieve zorg. ​
De psycholoog kan ondersteuning bieden in de interpretatie van uw pijnklachten, duizeligheid of geluidshinder. Door middel van o.a. cognitieve gedragstherapie kan de emotionele reactie op de klachten die u ervaart verminderd worden. Cognitieve gedragstherapie heeft in de aanpak van tinnitus de beste wetenschappelijke onderbouwing.
In een aantal gevallen van duizeligheid neemt het risico op vallen toe. In dit geval krijgt u een beweegprogramma aangeboden waarbij u specifieke oefeningen krijgt om het risico op een val te verminderen en krijgt u tips en trucs mee om uw omgeving veiliger te maken.
Een actieve leefstijl, gezonde voeding, minder stress, een goede nachtrust en een regelmatig leven heeft een positieve invloed op uw gezondheid. Onze leefstijlinterventiecoach inventariseert eventuele struikelpunten en begeleidt u naar een gezondere leefstijl. ​
 

Wanneer er sprake is van slikklachten, stemklachten of het gevoel van een brok in de keel, dan kan de logopedie behulpzaam zijn bij het bestrijden van de klacht. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken. Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten vallen onder het eigen risico.

Vind een therapeut

Om een geschikte behandelaar te vinden voor uw duizeligheid- en/of hoofdpijnklachten kunt u de registers hieronder raadplegen. De therapeuten opgenomen in deze registers hebben hierin aanvullende scholing genoten waardoor u makkelijker de juiste behandelaar kunt vinden. Bij Expertisecentrum Duizeligheid is fysio-, manueeltherapeut Hendrik van der Velde case-manager voor alle patiënten met duizeligheid-, hoofdpijn-, tinnitus-, of kaakklachten. Hij staat ingeschreven bij alle drie de duizeligheidsregisters en is lid van het Hoofdpijn Netwerk Noord.