Kaakklachten

Last van de kaak, hoofdpijn of oorsuizen?

Een slechte functie van de kaakspieren of het kaakgewricht treft circa 5 op de 100 mensen. Men noemt dit ook wel craniomandibulaire dysfunctie of temporomandibulaire dysfunctie (TMD-klachten). Behandeling door een gespecialiseerde fysio-, manueeltherapeut kan hier dikwijls een uitkomst bieden.

Diverse klachten door kaakproblematiek

Problemen in het kauwstelsel kunnen zorgen voor klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, kaakpijn, een krakende kaak, oorpijn of het onvermogen de mond goed te openen. In veel gevallen komt dit door een probleem met het kaakgewricht of de spieren rondom dit gewricht. Om te onderzoeken wat de oorzaak is van uw klachten doen wij o.a. een intake en een bewegingsonderzoek van uw kaak. Hierna kunnen wij in overleg met u een behandelplan opzetten of u gericht doorverwijzen naar een andere discipline zoals een orofaciaal fysiotherapeut, ontspanningstherapeut, logopediste of (tand)arts.

Behandeling van temporomandibulaire klachten

De behandeling van TMD-klachten kan bestaan uit mobiliserende technieken en massages van de kaak, oefentherapie, uitleg over verkeerde mondgewoontes, adem- en ontspanningstechnieken, logopedie, verbetering van de slaaphygiëne of een psychologisch behandeltraject.
Manuele therapie is bij patiënten met problemen in kaak- en halsgebied een veel gebruikte vorm van behandeling. De manueeltherapeut kan na aanvullende scholing specifieke mobilisatie- en manipulatietechnieken aan het kaakgewricht en/of bijbehorende weken delen uitvoeren.
Bij patiënten met kaakklachten treden dikwijls hoofdpijn, nekpijn, tinnitus en/of slaap gerelateerde stoornissen op. Wanneer er sprake is van slaap gerelateerde stoornissen of een verstoorde nachtrust, dan zal onze slaapfysiotherapeut samen met u een plan opzetten om uw slaapgedrag te verbeteren en deze stoornissen te verminderen.
Een massage kan ontspannend werken waardoor TMD-klachten kunnen verminderen.
Stress en spanning kan TMD-klachten versterken. Kaakklemmen en –knarsen kan effectief behandeld worden met behulp van specifieke ademhalingsoefeningen. Met behulp van ademhalings- en ontspanningstherapie leer je hoe je zelf deze klachten kunt reguleren. In een aantal gevallen kan ook ontspanningsmassage ingezet worden om de stress- en spanningsklachten te verminderen.

De psycholoog kan ondersteuning bieden in de interpretatie van de klachten of in de verwerking van traumatische gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan het klemmen en knarsen met de kaken. De behandeling van de psycholoog kan o.a. bestaan uit cognitieve gedragstherapie of EMDR-therapie.

Wanneer er sprake is van slikklachten, stemklachten of het gevoel van een brok in de keel, dan kan de logopedie behulpzaam zijn bij het bestrijden van de klacht. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken. Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten vallen onder het eigen risico.