Centrum voor Duizeligheid, Hoofdpijn, Tinnitus en Kaakklachten
in Franeker

Een initatief van
Gezondheidscentrum Het Want

.DUIZELIGHEID

dui-ze-lig (bijvoeglijk naamwoord)
1 met een licht gevoel in het hoofd, = draaierig

.HOOFDPIJN

hoofd-pijn (de; v(m); meervoud: hoofdpijnen)
1 pijn in het hoofd


.TINNITUS

tin-ni-tus (bijvoeglijk naamwoord)
1 aandoening waarbij een aanhoudend geluid alleen door iemand zelf wordt waargenomen

.KAAKKLACHTEN

kaak-klach-ten (zelfstandig naamwoord)
1 het niet goed functioneren van de kaken


Het centrum

Het Expertisecentrum Duizeligheid is een intercollegiaal en interdisciplinair team van zorgverleners dat zich bezighoudt met het onderzoeken en behandelen van de klachten die samenhangen met duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus en kaakklachten. Door de korte lijnen binnen het gezondheidscentrum kunnen wij optimale zorg bieden aan onze patiëntenpopulatie.

U kunt bij ons terecht voor zowel acute, chronische of meer complexe klachten. In een aantal gevallen zullen wij u doorsturen naar een discipline binnen of buiten ons gezondheidscentrum. U kunt hierbij denken aan een audiologisch centrum, orofaciale fysiotherapeut, KNO-arts of neuroloog.

Betrokken disciplines

De volgende disciplines zijn aangesloten bij het Expertisecentrum:

Bijna alle betrokken disciplines zijn opgeleid als fysiotherapeut. De meeste therapieën vallen dan ook onder fysiotherapie en worden vergoed van uit uw aanvullende verzekering.
Manueel therapie is een verbijzondering in de fysiotherapie en wordt binnen het expertisecentrum ingezet wanneer de mobiliteit van de wervelkolom en/of kaak onderzocht of behandeld moet worden.

In de meeste gevallen van duizeligheid zal de behandeling bestaan uit oefentherapie, oftewel vestibulaire revalidatie, die aangepast wordt aan de specifieke duizeligheidssoort van de patiënt.

Een repositiemanoeuvre waarbij het hoofd van de patiënt in een specifieke volgorde wordt gekanteld en gedraaid biedt uitkomst bij de behandeling van BPPD, een specifieke vorm van duizeligheid. 1 à 2 behandelingen is in dit geval meestal voldoende.

Mocht er tevens sprake zijn van een verstoorde nachtrust dan zal onze slaapfysiotherapeut samen met u een plan opzetten om uw slaapgedrag te verbeteren.
Stress en spanning kan diverse klachten veroorzaken en/of onderhouden. Met behulp van ademhalings- en ontspanningstherapie leer je hoe je zelf deze klachten kunt reguleren.
Massagetherapie kan ter ontspanning ingezet worden om de stress- en spanningsklachten te verminderen. De massagetherapie wordt verzorgd door onze Shiatsu-therapeut en wordt mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u verzekert bent voor alternatieve zorg. ​
De psycholoog kan ondersteuning bieden in de interpretatie van uw pijnklachten, duizeligheid of geluidshinder. Door middel van o.a. cognitieve gedragstherapie kan de emotionele reactie op de klachten die u ervaart verminderd worden. Cognitieve gedragstherapie heeft in de aanpak van tinnitus de beste wetenschappelijke onderbouwing.
In een aantal gevallen van duizeligheid neemt het risico op vallen toe. In dit geval krijgt u een beweegprogramma aangeboden waarbij u specifieke oefeningen krijgt om het risico op een val te verminderen en krijgt u tips en trucs mee om uw omgeving veiliger te maken.
Een actieve leefstijl, gezonde voeding, minder stress, een goede nachtrust en een regelmatig leven heeft een positieve invloed op uw gezondheid. Onze leefstijlinterventiecoach inventariseert eventuele struikelpunten en begeleidt u naar een gezondere leefstijl. ​
 

Wanneer er sprake is van slikklachten, stemklachten of het gevoel van een brok in de keel, dan kan de logopedie behulpzaam zijn bij het bestrijden van de klacht. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken. Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten vallen onder het eigen risico.

Wij staan geregistreerd bij: